fbpx

3 Isu Undang-undang Penting untuk Diatasi dalam Perjanjian Perkhidmatan untuk Melantik Penganjur Acara

by | Jun 28, 2023 | Business, Contracts, Entertainment Law, Featured, Law

Apabila melantik penganjur acara (“event organizer”) untuk mengurus dan menyelaraskan acara penting, adalah penting untuk mempunyai perjanjian perkhidmatan yang komprehensif. Perjanjian sedemikian menggariskan terma dan syarat perhubungan antara penganjur acara dan pelanggan, memastikan kejelasan, perlindungan dan pematuhan undang-undang. Dalam artikel ini, kami akan membincangkan tiga isu undang-undang penting yang harus disertakan dalam perjanjian perkhidmatan apabila melantik penganjur acara.

 

1. Skop perkhidmatan:
Menentukan skop perkhidmatan adalah penting untuk mengelakkan salah faham dan pertikaian. Perjanjian perkhidmatan harus menggariskan dengan jelas tugas dan tanggungjawab khusus penganjur acara. Ini mungkin termasuk perancangan pra-acara, pemilihan tempat, pengurusan vendor, penyelarasan logistik, pengurusan acara di tapak dan penilaian selepas acara. Menyatakan dengan jelas penghantaran yang dijangkakan dan tarikh akhir membantu mewujudkan pemahaman bersama tentang tanggungjawab penganjur.

Tambahan pula, adalah penting untuk menangani sebarang batasan ke atas tanggungjawab penganjur acara. Sebagai contoh, jika penganjur tidak akan bertanggungjawab untuk mendapatkan permit atau lesen yang diperlukan untuk acara tersebut, perkara ini harus dinyatakan dengan jelas. Mentakrifkan skop perkhidmatan secara terperinci membantu mencegah kemungkinan pertikaian dan memastikan kedua-dua pihak berada di halaman yang sama.

 

2. Hak Harta Intelek:
Harta intelek (IP) memainkan peranan penting dalam acara, termasuk nama acara, logo, reka bentuk, gambar dan bahan pemasaran. Perjanjian perkhidmatan harus menangani pemilikan, penggunaan, dan perlindungan harta intelek yang berkaitan dengan acara tersebut.

Pertama, perjanjian itu harus menjelaskan siapa yang memiliki hak harta intelek yang dicipta atau digunakan semasa acara tersebut. Biasanya, pelanggan mengekalkan pemilikan IP sedia ada mereka, manakala mana-mana IP baharu yang dibuat oleh penganjur acara boleh diberikan kepada pelanggan atau dipersetujui bersama.

 

Kedua, adalah penting untuk mentakrifkan penggunaan harta intelek yang dibenarkan. Ini boleh termasuk sekatan terhadap penggunaan IP pelanggan oleh penganjur acara di luar acara atau pengehadan terhadap penggunaan IP penganjur acara oleh pelanggan tanpa kebenaran. Dengan menangani hak IP, perjanjian perkhidmatan memastikan perlindungan aset berharga dan meminimumkan risiko penggunaan tanpa kebenaran.

 

3. Liabiliti dan Ganti Rugi:
Peristiwa melibatkan pelbagai risiko, dan adalah penting untuk menangani peruntukan liabiliti dan ganti rugi dalam perjanjian perkhidmatan. Bahagian ini menggariskan tanggungjawab dan potensi liabiliti kedua-dua penganjur acara dan pelanggan. Perjanjian itu harus menentukan dengan jelas sejauh mana penganjur acara akan bertanggungjawab terhadap sebarang kerosakan atau kerugian yang ditanggung semasa acara tersebut. Ini mungkin termasuk ganti rugi yang timbul daripada kecuaian penganjur acara, pelanggaran kontrak, atau kegagalan untuk memenuhi piawaian yang dipersetujui.

 

Selain itu, perjanjian perkhidmatan harus menggariskan kewajipan ganti rugi kedua-dua pihak. Ganti rugi memastikan bahawa satu pihak membayar ganti rugi kepada pihak lain untuk sebarang kerugian, kerosakan atau liabiliti yang ditanggung akibat tindakan atau peninggalan pihak yang menanggung rugi. Peruntukan ini melindungi penganjur acara dan pelanggan daripada beban kewangan akibat tuntutan undang-undang atau pertikaian yang berkaitan dengan acara tersebut.

 

Kesimpulan:
Apabila melantik penganjur acara, perjanjian perkhidmatan yang disediakan dengan baik adalah penting untuk mewujudkan pemahaman yang jelas tentang peranan, tanggungjawab dan kewajipan undang-undang pihak. Menangani skop perkhidmatan, hak harta intelek, dan peruntukan liabiliti serta ganti rugi dalam perjanjian boleh membantu mengurangkan risiko, mengelakkan pertikaian dan melindungi kepentingan penganjur acara dan pelanggan. Berunding dengan profesional undang-undang boleh memastikan bahawa perjanjian perkhidmatan menangani isu undang-undang ini dengan secukupnya, menyediakan asas yang kukuh untuk acara yang berjaya.

Nik Erman Nik Roseli Commercial Lawyer

Share This