fbpx

5 Perkara Penting dalam Melantik Agensi Pemasaran Digital

by | Jun 28, 2023 | Business, Contracts, Featured, Law

Apabila melantik agensi pemasaran digital, adalah penting untuk mewujudkan asas yang kukuh melalui perjanjian yang komprehensif. Perjanjian ini menggariskan peranan, tanggungjawab, dan jangkaan kedua-dua pihak. Dalam artikel ini, kami akan membincangkan lima klausa penting yang harus disertakan dalam perjanjian untuk memastikan perkongsian yang berjaya dan saling menguntungkan dengan agensi pemasaran digital.

 

1. Skop Kerja 
Menentukan skop kerja adalah penting untuk mengelakkan sebarang salah faham. Klausa ini harus menggariskan dengan jelas perkhidmatan khusus yang akan disediakan oleh agensi pemasaran digital. Ia harus merangkumi, antara lainnnya, butiran seperti sasaran pengguna (“target audience”), platform yang akan digunakan, saluran pengiklanan dan hasil yang dijangkakan. Skop kerja yang ditakrifkan dengan baik memastikan kedua-dua pihak mempunyai pemahaman yang sama tentang objektif projek, mencegah sebarang kekaburan atau potensi pertikaian.

 

2. Metrik Prestasi dan KPI
Untuk menilai keberkesanan usaha pemasaran digital, adalah penting untuk mewujudkan metrik prestasi dan petunjuk prestasi utama (KPI). Klausa ini harus mentakrifkan dengan jelas metrik yang akan dijejaki, seperti trafik tapak web, kadar penukaran, penglibatan media sosial atau pulangan pelaburan (ROI). Lebih jelas metrik prestasi dan KPI, lebih mudah bagi semua pihak yang terlibat. Metrik prestasi dan KPI boleh juga diletak sebagai anggaran (“best guess”) jika ada kriteria yang tidak boleh diberi secara khusus.

 

3. Kerahsiaan dan Perlindungan Data
Agensi pemasaran digital selalunya mempunyai akses kepada maklumat perniagaan dan data pelanggan yang sensitif. Untuk melindungi harta intelek dan mengekalkan kerahsiaan pelanggan, klausa kerahsiaan dan perlindungan data yang teguh harus disertakan. Klausa ini harus menggariskan cara agensi akan mengendalikan dan melindungi maklumat sulit, termasuk langkah perlindungan data, perjanjian bukan pendedahan dan sekatan ke atas perkongsian maklumat proprietari. Peruntukan sedemikian menanamkan kepercayaan dan memastikan bahawa data sensitif kekal selamat sepanjang penglibatan. Ini sangat penting kerana data yang dikumpul oleh agensi tertakluk kepada Personal Data Protection Act (PDPA).

 

4. Penamatan dan Penyelesaian Pertikaian
Sekiranya berlaku pergaduhan dalam hubungan diantara pelanggan dan agensi, adalah penting untuk mempunyai klausa penamatan dan penyelesaian pertikaian yang jelas. Klausa ini harus menggariskan syarat di mana mana-mana pihak boleh menamatkan perjanjian, tempoh notis yang diperlukan, dan sebarang penalti atau liabiliti yang berkaitan. Selain itu, klausa penyelesaian pertikaian harus menyatakan kaedah pilihan untuk menyelesaikan konflik, seperti pengantaraan atau timbang tara, untuk meminimumkan potensi kes undang-undang yang mahal dan mengekalkan proses penyelesaian yang lebih mesra.

 

5. Hak Harta Intelek
Pemilikan harta intelek adalah pertimbangan kritikal apabila bekerja dengan agensi pemasaran digital. Klausa ini harus menangani pemilikan dan hak penggunaan mana-mana aset kreatif, bahan penjenamaan atau kempen pemasaran yang dibangunkan semasa penglibatan. Adalah penting untuk mentakrifkan dengan jelas siapa yang mengekalkan pemilikan aset ini dan cara ia boleh digunakan, memastikan kedua-dua pihak sejajar dan mengelakkan kemungkinan konflik berkaitan hak harta intelek. Pernah juga berlaku situasi dimana agensi dan pelanggan mencipta harta intelek baru bagi tujuan branding; dimana isu konflik besar diantara agensi dan pelanggan mengenai pemilik branding harta intelek baru itu.

 

Kesimpulan
Apabila melantik agensi pemasaran digital, perjanjian yang dirangka dengan baik adalah penting untuk mewujudkan jangkaan yang jelas, melindungi maklumat sensitif dan memastikan kerjasama yang berjaya. Termasuk klausa yang meliputi skop kerja, metrik prestasi, kerahsiaan, penamatan dan penyelesaian pertikaian, serta hak harta intelek membantu mewujudkan asas yang kukuh untuk perkongsian yang saling menguntungkan dan mengurangkan potensi risiko pada masa hadapan.

Nik Erman Nik Roseli Commercial Lawyer

Share This