fbpx

Bagaimana Peguam Boleh Membimbing PKS dalam Perjalanan ESG Mereka

by | Feb 4, 2024 | Business, ESG, Featured, Law

Bagaimana Peguam Boleh Membimbing PKS dalam Perjalanan ESG Mereka

Faktor Persekitaran, Sosial dan Tadbir Urus (ESG) berkembang pesat daripada pertimbangan khusus kepada keperluan perniagaan. Perusahaan Kecil dan Sederhana (PKS), walaupun lincah dan mudah menyesuaikan diri, sering kekurangan sumber khusus untuk mengemudi landskap ESG yang kompleks dan sentiasa berubah. Dalam senario ini, peguam muncul sebagai rakan sekutu berharga, menawarkan PKS kepakaran undang-undang dan bimbingan yang diperlukan untuk memulakan perjalanan ESG yang berjaya. Mari kita terokai cara peguam boleh memperkasakan PKS dalam usaha mengejar kemampanan alam sekitar, tanggungjawab sosial dan tadbir urus yang teguh:

 

1. Menjalankan Penilaian ESG Komprehensif:

Peguam, dengan pemahaman mereka tentang peraturan yang berkaitan dan amalan terbaik industri, boleh menjalankan penilaian menyeluruh tentang kedudukan ESG semasa PKS. Ini melibatkan mengenal pasti potensi risiko dan peluang merentas aspek alam sekitar (penggunaan sumber, pelepasan), sosial (amalan buruh, kepelbagaian), dan tadbir urus (ketelusan, pematuhan). Penilaian garis dasar ini menjadi asas untuk membangunkan strategi ESG yang disesuaikan sejajar dengan nilai dan matlamat jangka panjang syarikat.

 

2. Memudahkan Pemahaman Proses Perundangan:

Landskap undang-undang di sekeliling ESG sentiasa berkembang, dengan peraturan baharu dan keperluan pelaporan muncul di pelbagai peringkat. Peguam boleh membantu PKS sentiasa mengikuti perubahan ini, memastikan pematuhan terhadap undang-undang alam sekitar, buruh dan tadbir urus korporat yang berkaitan. Pendekatan proaktif ini meminimumkan risiko undang-undang dan memperkasakan PKS untuk beroperasi dengan yakin dalam rangka kerja yang ditetapkan.

 

3. Merangka dan Mengkaji Polisi dan Prosedur ESG:

Penyepaduan ESG yang berkesan memerlukan dasar dan prosedur yang jelas merentasi pelbagai jabatan. Peguam boleh membantu dalam merangka dan menyemak dokumen ini, memastikan ia mematuhi keperluan undang-undang dan mencerminkan komitmen syarikat terhadap amalan beretika dan mampan. Ini termasuk dasar mengenai privasi data, hak pekerja, sumber yang bertanggungjawab dan pengurusan alam sekitar.

 

4. Pengurusan Kontrak:

Memandangkan rantaian bekalan menjadi semakin kompleks, memastikan amalan beretika dan mampan di seluruh rantaian adalah penting. Peguam boleh menyokong PKS dalam menjalankan usaha wajar terhadap pembekal mereka, menilai pematuhan ESG mereka dan mengurangkan potensi risiko yang berkaitan dengan amalan tidak beretika. Pendekatan proaktif ini melindungi reputasi PKS sendiri dan memastikan penjajaran dengan nilai ESGnya sendiri.

 

5. Memudahkan Pelaporan dan Pendedahan ESG yang Berkesan:

Pelaporan ESG yang telus dan tepat adalah penting untuk membina kepercayaan pihak berkepentingan dan menarik pelabur. Peguam boleh menasihati PKS tentang rangka kerja pelaporan yang berkaitan, memastikan pematuhan dengan keperluan pendedahan dan amalan terbaik. Ini termasuk panduan untuk memilih metrik yang sesuai, mengumpul data yang tepat dan menghasilkan laporan yang jelas dan padat yang menyampaikan prestasi ESG syarikat dengan berkesan.

 

6. Menavigasi Pertikaian dan Litigasi berkaitan ESG:

Malangnya, pertikaian dan litigasi yang mengelilingi isu ESG menjadi semakin biasa. Peguam yang mempunyai kepakaran dalam undang-undang alam sekitar, tanggungjawab sosial dan tadbir urus korporat boleh menasihati PKS tentang hak dan kewajipan mereka, mewakili mereka dalam prosiding undang-undang, dan menyokong kepentingan mereka dengan cara yang bertanggungjawab dan mampan.

 

7. Membina Kapasiti dan Perkongsian:

Peguam boleh memainkan peranan penting dalam menghubungkan PKS dengan sumber dan kepakaran yang berkaitan untuk meningkatkan perjalanan ESG mereka. Ini termasuk memudahkan perkongsian dengan perunding alam sekitar, organisasi impak sosial dan penyedia kewangan mampan, membolehkan PKS mengakses panduan dan sumber yang diperlukan untuk melaksanakan matlamat ESG mereka dengan berkesan.

 

Melangkaui Pematuhan Undang-undang: Perkongsian Strategik

 

Walaupun pematuhan undang-undang sudah pasti penting, peguam boleh menawarkan lebih daripada sekadar “ticking boxes and checklists”. Dengan memahami landskap perniagaan dan nilai PKS, peguam boleh menjadi rakan kongsi strategik, membimbing mereka ke arah pertumbuhan jangka panjang yang mampan. Ini termasuk:

 

  • Mengenal pasti peluang ESG untuk kelebihan daya saing: Peguam boleh membantu PKS mengenal pasti bidang di mana amalan ESG yang kukuh boleh diterjemahkan kepada penjimatan kos, reputasi jenama yang lebih baik dan akses yang dipertingkatkan kepada modal.
  • Mengintegrasikan ESG ke dalam strategi perniagaan teras: Peguam boleh bekerja secara kolaboratif dengan kepimpinan PKS untuk memastikan pertimbangan ESG diterapkan dalam semua aspek pembuatan keputusan dan operasi.
  • Menggalakkan inovasi dan kerjasama: Peguam boleh menghubungkan PKS dengan pihak berkepentingan yang berkaitan dan memudahkan perkongsian yang memacu inovasi dan kerjasama dalam amalan mampan dalam industri.

 

Kesimpulan:

 

Jalan untuk menjadi perniagaan yang benar-benar mampan dan bertanggungjawab boleh menjadi menakutkan bagi PKS. Tetapi dengan bimbingan dan sokongan undang-undang yang betul, mereka boleh menavigasi kerumitan ESG dan meraih faedah jangka panjang. Peguam, dilengkapi dengan kepakaran undang-undang dan pemahaman mereka tentang landskap ESG yang berkembang, boleh menjadi rakan kongsi yang tidak ternilai dalam memperkasakan PKS untuk memulakan perjalanan ESG yang berjaya dan memberi impak, menyumbang kepada masa depan yang lebih mampan untuk semua.

 

NIK ERMAN NIK ROSELI Commercial Lawyer

Share This