fbpx

Faedah Jangka Panjang Merangkul ESG untuk Perusahaan Kecil dan Sederhana

by | Feb 4, 2024 | Business, ESG, Featured, Law

Faedah Jangka Panjang Merangkul ESG untuk Perusahaan Kecil dan Sederhana

 

Dalam beberapa tahun kebelakangan ini, terdapat perubahan ketara dalam landskap perniagaan ke arah amalan perniagaan yang mampan dan bertanggungjawab. Kriteria Alam Sekitar, Sosial dan Tadbir Urus (ESG) telah muncul sebagai petunjuk utama untuk menilai kesan syarikat terhadap masyarakat dan alam sekitar. Walaupun syarikat besar berada di barisan hadapan dalam menerima pakai prinsip ESG, perusahaan kecil dan sederhana (PKS) semakin mengiktiraf faedah jangka panjang menerima ESG. Dalam artikel ini, kami akan meneroka cara menggabungkan prinsip ESG boleh memberi kesan positif kepada PKS dan menyumbang kepada kejayaan berterusan mereka.

 

1. Reputasi Jenama Dipertingkat:

Salah satu faedah utama menggabungkan amalan ESG untuk PKS ialah peningkatan reputasi jenama mereka. Pengguna hari ini lebih sedar tentang kesan alam sekitar dan sosial produk dan perkhidmatan yang mereka gunakan. Syarikat yang menyelaraskan diri mereka dengan amalan mampan dan beretika membina kepercayaan dengan pengguna, menyebabkan kesetiaan jenama meningkat. Ini, seterusnya, boleh membawa kepada pemasaran mulut ke mulut yang positif dan cadangan pelanggan, akhirnya menyumbang kepada pertumbuhan perniagaan jangka panjang.

 

Contoh: Pengeluar makanan organik kecil yang menekankan amalan pertanian mampan dan keadaan buruh yang adil bukan sahaja menarik pengguna yang mementingkan alam sekitar tetapi juga mengukuhkan dirinya sebagai jenama yang bertanggungjawab dari segi sosial.

 

2. Akses kepada Modal:

Mengguna pakai amalan ESG boleh membuka pintu kepada pelbagai sumber pembiayaan untuk PKS. Pelabur, termasuk firma ekuiti swasta dan pelabur berimpak, semakin mempertimbangkan kriteria ESG apabila membuat keputusan pelaburan. Dengan menggabungkan prinsip ESG, PKS boleh menjadikan diri mereka lebih menarik kepada pelabur ini, memperluaskan akses mereka kepada modal dan berpotensi mendapatkan syarat pembiayaan yang lebih baik. Penyerapan dana ini boleh menyokong pengembangan perniagaan, inovasi dan daya tahan terhadap ketidaktentuan ekonomi.

 

Contoh: Tenaga boleh diperbaharui yang mengutamakan kelestarian alam sekitar mungkin menarik pelaburan daripada dana yang menyasarkan inisiatif tenaga bersih secara khusus.

 

3. Kecekapan Operasi dan Pengurangan Kos:

Amalan ESG selalunya seiring dengan peningkatan kecekapan operasi dan pengurangan kos. Mengguna pakai proses mesra alam boleh membawa kepada pengurangan penggunaan tenaga dan penjanaan sisa, mengakibatkan kos operasi yang lebih rendah. Amalan bertanggungjawab secara sosial, seperti inisiatif kesejahteraan pekerja, boleh meningkatkan produktiviti dan mengurangkan pusing ganti, menyumbang kepada penjimatan kos jangka panjang.

 

Contoh: Sebuah syarikat pembuatan kecil yang melaksanakan teknologi cekap tenaga bukan sahaja mengurangkan jejak karbonnya tetapi juga mengurangkan perbelanjaan utiliti, menyumbang kepada peningkatan keuntungan.

 

4. Pengurangan Risiko:

Menggabungkan prinsip ESG membantu PKS mengenal pasti dan mengurangkan potensi risiko, dalaman dan luaran. Dengan menangani kebimbangan alam sekitar dan sosial secara proaktif, syarikat boleh mengelakkan kerosakan reputasi, denda kawal selia dan isu undang-undang. Pengurusan risiko tertumpu ESG juga menyediakan perniagaan untuk menyesuaikan diri dengan dinamik pasaran yang berubah-ubah, mengurangkan kerentanan kepada cabaran yang tidak dijangka.

 

Contoh: Peruncit pakaian kecil yang memantau rantaian bekalannya untuk amalan buruh yang beretika mengurangkan risiko dikaitkan dengan pelanggaran hak asasi manusia, memastikan kepercayaan pelanggan berterusan.

 

5. Menarik Bakat Teratas:

Dalam pasaran kerja yang kompetitif, menarik dan mengekalkan pekerja mahir adalah penting untuk PKS. Generasi muda, khususnya, semakin tertarik kepada syarikat yang mengutamakan nilai ESG. Dengan menunjukkan komitmen terhadap kemampanan dan tanggungjawab sosial, PKS boleh merayu kepada kumpulan bakat yang lebih luas, memupuk budaya tempat kerja yang positif dan meningkatkan kepuasan pekerja.

 

Contoh: Sebuah syarikat teknologi kecil yang menekankan kepelbagaian dan inisiatif inklusi bukan sahaja menarik tenaga kerja yang pelbagai tetapi juga mendapat manfaat daripada pelbagai perspektif yang menyumbang kepada inovasi.

 

Kesimpulan:

Kesimpulannya, mengamalkan prinsip ESG bukan sekadar trend untuk syarikat besar; ia merupakan langkah strategik yang boleh memberi manfaat besar kepada perusahaan kecil dan sederhana dalam jangka panjang. Daripada membina reputasi jenama dan mengakses sumber pembiayaan yang pelbagai kepada meningkatkan kecekapan operasi dan menarik bakat terbaik, kelebihan menggabungkan amalan ESG adalah luas. PKS yang mengutamakan kemampanan dan tanggungjawab sosial berada pada kedudukan yang lebih baik untuk kejayaan yang berterusan dalam landskap perniagaan yang berkembang. Memandangkan dunia semakin menghargai amalan perniagaan yang beretika dan bertanggungjawab, ESG bukan sekadar rangka kerja untuk perusahaan besar; ia merupakan laluan bagi PKS untuk berkembang maju dalam jangka masa panjang.

 

NIK ERMAN NIK ROSELI Commercial Lawyer

Share This