fbpx

Klausa Utama dalam Perjanjian Pembangunan Aplikasi

by | Jul 2, 2023 | Business, Contracts, Featured, Law, Technology

Klausa Utama dalam Perjanjian Pembangunan Aplikasi

Perjanjian pembangunan aplikasi adalah penting untuk mewujudkan asas yang kukuh antara pembangun aplikasi dan pelanggan. Perjanjian ini mentakrifkan syarat, tanggungjawab dan jangkaan kedua-dua pihak sepanjang proses pembangunan. Dalam artikel ini, kami akan meneroka beberapa klausa penting yang harus disertakan dalam perjanjian pembangunan aplikasi, bersama-sama dengan contoh yang mudah difahami.

 

1. Skop Kerja:

Skop klausa kerja menggariskan ciri khusus, kefungsian dan hasil yang diharapkan daripada pasukan pembangunan aplikasi. Ia menetapkan sempadan yang jelas dan memastikan kedua-dua pihak berada pada halaman yang sama. Skop kerja ini perlu dinyatakan dengan terperinci termasuk apa yang cuba dicapai, fungsi utama, penggunaan etc. Kegagalan menyatakan skop kerja dengan terperinci mungkin boleh mengakibatkan salah faham dan pergaduhan diantara pelanggan dan pembangun aplikasi.

Skop kerja juga termasuk apa yang TIDAK termasuk di dalam skop kerja.

Contohnya, “Aplikasi ini akan mempunyai antara muka mesra pengguna, fungsi log masuk dan keupayaan notifikasi untuk kedua-dua platform iOS dan Android.”

 

2. Garis Masa dan Pencapaian:

Tentukan garis masa projek, termasuk pencapaian dan tarikh akhir. Klausa ini memastikan bahawa pasukan pembangunan mematuhi jadual dan menyampaikan aplikasi dalam tempoh masa yang dipersetujui. Keperluan juga untuk menyatakan proses untuk meminta pelanjutan masa, jika diperlukan oleh pasukan pembangunan.

Contohnya, “Fasa pembangunan awal, termasuk prototaip, mesti diselesaikan dalam masa 30 hari dari tarikh kuat kuasa perjanjian ini.”

 

3. Hak Harta Intelek:

Menangani pemilikan dan hak harta intelek. Tentukan siapa yang akan memiliki aplikasi dan komponen yang berkaitan dengannya setelah selesai. Pernah kami menasihati seorang pelanggan yang tidak membaca Perjanjiannya dengan Pembangun aplikasi dimana, aplikasi itu masih kekal milik Pembangun aplikasi dan bukannya milik pelanggan.

Pembangun aplikasi juga perlu melindungi diri mereka dengan memastikan harta intelek yang diberi oleh pelanggan adalah harta intelek milik pelanggan itu sendiri. Pembangun aplikasi perlu memastikan mereka tidak terlibat di dalam pelanggaran hak harta intelek secara tidak langsung.

Contohnya, “Pelanggan hendaklah mengekalkan pemilikan penuh aplikasi, kod sumbernya dan semua hak harta intelek yang berkaitan.”

 

4. Kerahsiaan:

Sertakan klausa kerahsiaan untuk melindungi maklumat sensitif yang dikongsi semasa proses pembangunan. Klausa ini memastikan bahawa kedua-dua pihak mengekalkan kerahsiaan maklumat proprietari.

Contohnya, “Kedua-dua pelanggan dan pasukan pembangunan bersetuju untuk merahsiakan semua maklumat berkaitan projek, rahsia perdagangan dan data sulit semasa dan selepas pembangunan aplikasi.”

 

5. Terma Pembayaran:

Nyatakan struktur pembayaran, termasuk jadual dan terma pembayaran. Tentukan peristiwa penting atau penyerahan yang pembayaran akan dibuat.

Contohnya, “Pelanggan hendaklah membuat pembayaran 30% selepas selesai fasa reka bentuk awal apl, dan baki 70% selepas penghantaran akhir dan penerimaan aplikasi yang lengkap.”

 

6. Pengurusan Perubahan Pada Skop Aplikasi:

Atasi cara perubahan atau penambahan pada skop aplikasi akan dikendalikan. Tentukan proses untuk meminta dan meluluskan perubahan, serta sebarang kos yang berkaitan atau pelarasan garis masa.

Contohnya, “Sebarang perubahan dalam skop aplikasi mesti diminta secara bertulis dan pihak-pihak hendaklah sama-sama bersetuju dengan sebarang pelarasan pada garis masa projek atau kos tambahan.”

 

Kesimpulan:

Perjanjian pembangunan aplikasi yang direka dengan baik adalah penting untuk mewujudkan pemahaman yang jelas dan melindungi kepentingan kedua-dua pelanggan dan pasukan pembangunan. Kos untuk membangunkan aplikasi tidak murah dan salah faham yang boleh dielakkan perlu dielakkan. Pembangun aplikasi juga perlu mengurangkan salah faham dengan pelanggan kerana ini akan merosakkan reputasi mereka (walaupun mereka tidak salah). Dengan adanya Perjanjian bertulis yang jelas, semua pihak yang terlibat jelas dengan kerja dan tanggungjawab masing-masing.

 

Amat penting untuk adanya klausa utama seperti skop kerja, garis masa dan peristiwa penting, hak harta intelek, kerahsiaan, syarat pembayaran dan peruntukan pengurusan perubahan membantu memastikan proses pembangunan aplikasi yang lancar dan berjaya. Adalah dinasihatkan untuk mendapatkan panduan undang-undang untuk menyesuaikan klausa ini dengan keperluan dan bidang kuasa khusus anda, memastikan perjanjian yang komprehensif dan mengikat di sisi undang-undang.

NIK ERMAN NIK ROSELI Commercial Lawyer

Share This