fbpx

Mengemudi Isu Undang-Undang dengan Perundingan Perniagaan Anda

by | Jul 4, 2023 | Business, Contracts, Featured, Law

Mengemudi Isu Undang-Undang dengan Perundingan Perniagaan Anda.

 

Apabila menggunakan perkhidmatan perunding perniagaan (“business consultant”), adalah penting untuk mengetahui potensi isu undang-undang yang mungkin timbul. Artikel ini bertujuan untuk memberikan gambaran ringkas tentang beberapa pertimbangan undang-undang biasa yang perlu diingat oleh kedua-dua pelanggan dan perunding, bersama-sama dengan contoh praktikal untuk meningkatkan pemahaman. Selain daripada Business Coach, pertimbangan undang-undang ini juga terpakai bagi mereka yang berurusan dengan Business Trainers dan Business Coach.

 

1. Jelas Perjanjian Kontrak 

Mewujudkan perjanjian kontrak yang jelas adalah penting apabila menggunakan perkhidmatan perunding perniagaan. Kontrak itu berfungsi sebagai peta jalan untuk penglibatan perundingan, mentakrifkan hak dan tanggungjawab kedua-dua pihak dan meminimumkan kemungkinan salah faham.

Kontrak yang digubal dengan baik harus merangkumi beberapa elemen utama. Pertama, ia harus menggariskan dengan jelas skop kerja, dengan menyatakan tugas atau hasil tertentu yang akan diberikan oleh perunding.

Contohnya, jika pelanggan mengupah perunding perniagaan untuk menjalankan analisis pasaran, kontrak tersebut hendaklah menyatakan dengan jelas skop analisis, seperti pasaran sasaran, pesaing dan arah aliran pengguna.

Kontrak itu juga harus merangkumi garis masa dan tarikh akhir projek. Dengan menetapkan jangkaan yang jelas untuk penyampaian dan pencapaian, kedua-dua pihak boleh menyelaraskan usaha mereka dan memastikan penyiapan projek tepat pada masanya.

Sebagai contoh, pelanggan yang melibatkan perunding untuk reka bentuk semula tapak web harus memasukkan tarikh akhir khusus untuk kelulusan rangka wayar, penyerahan kandungan dan pelancaran akhir.

Satu lagi aspek penting untuk ditangani dalam kontrak ialah struktur yuran. Ia harus menyatakan pampasan perunding, sama ada kadar setiap jam, yuran projek tetap atau susunan penahan. Kontrak itu juga harus merangkumi sebarang perbelanjaan atau kos tambahan yang mungkin ditanggung semasa perundingan, seperti perbelanjaan perjalanan atau yuran vendor pihak ketiga.

Tambahan pula, adalah penting untuk menentukan syarat dan prosedur penamatan dalam kontrak. Ini termasuk menggariskan keadaan di mana mana-mana pihak boleh menamatkan perjanjian, serta sebarang tempoh notis yang berkaitan atau implikasi kewangan.

Dengan mempunyai perjanjian kontrak yang jelas, kedua-dua pelanggan dan perunding mempunyai pemahaman bersama tentang skop, garis masa, pampasan dan peruntukan penamatan projek. Sekiranya timbul sebarang pertikaian, kontrak itu berfungsi sebagai titik rujukan untuk menyelesaikan konflik dan melindungi kepentingan kedua-dua pihak.

Adalah penting bagi kedua-dua pelanggan dan perunding untuk menyemak dan merundingkan kontrak dengan teliti sebelum menandatangani. Sebarang kebimbangan atau kekaburan harus ditangani dan dijelaskan untuk memastikan kedua-dua pihak berpuas hati dengan terma dan syarat. Mendapatkan nasihat undang-undang, jika perlu, boleh memberikan jaminan tambahan dan membantu dalam merangka kontrak yang komprehensif dan boleh dikuatkuasakan.

 

2. Kerahsiaan dan Ketiadaan Pendedahan

 

Mengekalkan kerahsiaan adalah aspek kritikal dalam perundingan perniagaan, kerana perunding selalunya mempunyai akses kepada maklumat sensitif yang ingin dilindungi oleh pelanggan. Sama ada data proprietari, rahsia perdagangan, senarai pelanggan atau maklumat kewangan, pelanggan memerlukan jaminan bahawa maklumat sulit mereka akan kekal selamat.

Untuk menangani kebimbangan ini, perjanjian bukan pendedahan (NDA) biasanya digunakan. NDA ialah kontrak undang-undang antara pelanggan dan perunding yang menetapkan kewajipan kerahsiaan. Ia memastikan bahawa perunding tidak boleh mendedahkan atau menggunakan sebarang maklumat sulit yang diperoleh semasa perundingan untuk sebarang tujuan selain daripada memenuhi tugas yang dipersetujui.

Sebagai contoh, katakan pelanggan mengupah perunding pemasaran untuk membangunkan pelan pemasaran komprehensif yang merangkumi pelancaran produk akan datang, profil pelanggan sasaran dan strategi pemasaran. NDA akan menetapkan bahawa perunding tidak boleh mendedahkan maklumat ini kepada pihak ketiga atau menggunakannya untuk kepentingan peribadi. Ia juga boleh menentukan tempoh kewajipan kerahsiaan, biasanya melangkaui penamatan penglibatan perundingan.

Dengan mempunyai NDA yang digubal dengan baik, kedua-dua pihak dilindungi, dan pelanggan boleh berasa yakin untuk berkongsi maklumat sensitif dengan perunding. Jika pelanggaran kerahsiaan berlaku, NDA berfungsi untuk membolehkan mereka mendapatkan ganti rugi atau remedi lain yang sesuai.

Adalah penting bagi kedua-dua pelanggan dan perunding untuk memahami syarat-syarat NDA dengan teliti. Perunding harus berhati-hati untuk tidak mendedahkan maklumat sulit secara tidak sengaja, walaupun selepas perundingan berakhir. Begitu juga, pelanggan harus memastikan bahawa mereka telah melaksanakan langkah-langkah yang sesuai untuk melindungi maklumat sulit mereka dan mempunyai mekanisme untuk menguatkuasakan NDA jika perlu.

 

3. Hak Harta Intelek

 

Kebimbangan harta intelek (IP) boleh timbul dalam penglibatan perundingan perniagaan, terutamanya apabila perunding menyumbang kepada penciptaan idea baharu, reka bentuk, proses atau bentuk kerja intelektual yang lain. Adalah penting untuk menangani pemilikan dan penggunaan harta intelek dalam kontrak perundingan untuk mengelakkan potensi pertikaian dan memastikan kejelasan.

Dalam konteks IP, kontrak harus menyatakan dengan jelas siapa yang akan memiliki harta intelek yang dicipta semasa penglibatan perundingan. Sebagai contoh, jika perunding membangunkan program perisian baharu atau mereka bentuk logo penjenamaan unik untuk pelanggan, adalah penting untuk menentukan sama ada pemilikan IP tersebut akan berada bersama pelanggan atau perunding.

Kontrak itu juga harus menangani hak untuk menggunakan dan melesenkan harta intelek. Contohnya, jika perunding mencipta kurikulum latihan tersuai untuk pelanggan, kontrak harus menjelaskan sama ada pelanggan mempunyai hak eksklusif untuk menggunakan dan mengedarkan bahan latihan atau jika perunding mengekalkan keupayaan untuk menggunakan semula atau melesenkan bahan tersebut kepada orang lain.

Dalam kes di mana perunding menggunakan harta intelek yang sedia ada, seperti bahan atau perisian berhak cipta, kontrak harus mentakrifkan hak dan had untuk penggunaan perunding bahan tersebut semasa tempoh perlantikan.

Menangani hak harta intelek dalam kontrak membantu melindungi kepentingan kedua-dua pelanggan dan perunding. Ia mewujudkan kejelasan mengenai pemilikan, penggunaan dan potensi pelesenan harta intelek yang dicipta semasa tempoh perlantikan, mengurangkan risiko pertikaian masa hadapan.

Selain itu, adalah penting bagi perunding untuk menghormati hak harta intelek pelanggan mereka dan tidak menggunakan atau mendedahkan sebarang maklumat proprietari tanpa kebenaran yang sewajarnya. Ini termasuk melindungi rahsia perdagangan, data pelanggan dan bahan sulit yang diperoleh semasa penglibatan perundingan.

Pelanggan harus mempertimbangkan untuk memasukkan kerahsiaan dan peruntukan pemilikan IP dalam kontrak perundingan mereka untuk memastikan harta intelek mereka dilindungi. Perunding, sebaliknya, harus menyemak dan memahami dengan teliti terma kontrak mengenai hak IP untuk mengelakkan sebarang pelanggaran atau pertikaian yang tidak disengajakan berkaitan dengan pemilikan atau penggunaan.

Kesimpulannya, menangani hak harta intelek dalam kontrak perundingan perniagaan adalah penting untuk kedua-dua pelanggan dan perunding. Perjanjian yang jelas mengenai pemilikan, penggunaan dan pelesenan harta intelek membantu melindungi kepentingan kedua-dua pihak dan meminimumkan potensi pertikaian pada masa hadapan. Dengan menetapkan syarat ini terlebih dahulu, pelanggan dan perunding boleh bekerjasama dengan yakin, mengetahui hak dan tanggungjawab masing-masing berkenaan harta intelek.

 

4. Pematuhan Undang-undang dan Peraturan

Perunding perniagaan mesti mematuhi undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan kerja mereka. Ini termasuk peraturan khusus industri, undang-undang perlindungan data dan undang-undang antitrust, antara lain. Kegagalan untuk mematuhi boleh mengakibatkan akibat undang-undang untuk kedua-dua perunding dan pelanggan.

Sebagai contoh, perunding yang terlibat dalam sektor penjagaan kesihatan atau sektor pemakanan harus mahir dalam peraturan masing-masing untuk memastikan pematuhan pelanggan.

 

Kesimpulan

Melibatkan perunding perniagaan menawarkan kepakaran dan sokongan yang berharga, tetapi penting untuk mengetahui aspek undang-undang yang terlibat. Dengan mewujudkan perjanjian kontrak yang jelas, menangani masalah kerahsiaan dan harta intelek, dan mematuhi undang-undang yang berkaitan, pelanggan dan perunding boleh membina asas yang kukuh untuk perkongsian yang berjaya sambil meminimumkan isu undang-undang yang berpotensi.

 

Nota: Artikel ini memberikan gambaran ringkas tentang isu undang-undang yang berkaitan dengan perundingan perniagaan dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat undang-undang. Adalah disyorkan untuk berunding dengan profesional undang-undang yang berkelayakan untuk bimbingan undang-undang khusus.

Hubungi kami untuk maklumat lanjut About Us 

NIK ERMAN NIK ROSELI Commercial Lawyer

Share This