fbpx

Peranan Penting ESG untuk Syarikat Kecil dan Sederhana dan Sokongan dari Peguam

by | Jul 1, 2023 | Business, Contracts, ESG, Featured, Law

Peranan Penting ESG untuk Syarikat Kecil dan Sederhana dan Sokongan dari Peguam

 

Dalam landskap perniagaan hari ini, pertimbangan Alam Sekitar, Sosial dan Tadbir Urus (ESG) telah menjadi penting kepada kejayaan dan kemampanan syarikat, tanpa mengira saiznya. Walaupun syarikat yang lebih besar sering mengambil bahagian dalam perbincangan mengenai ESG, adalah sama pentingnya bagi perusahaan kecil dan sederhana (PKS) untuk menerima prinsip ini. Seorang peguam boleh memainkan peranan penting dalam membimbing PKS melalui kerumitan ESG, membantu mereka menavigasi keperluan kawal selia dan memanfaatkan pelbagai faedah yang berkaitan dengan mengutamakan amalan ESG.

 

1. Meningkatkan Reputasi dan Membina Kepercayaan:

Bagi PKS, memupuk reputasi positif adalah penting. Melaksanakan dasar ESG yang teguh menunjukkan komitmen terhadap amalan etika, tanggungjawab sosial dan penjagaan alam sekitar. Dengan berbuat demikian, PKS boleh meningkatkan reputasi mereka di kalangan pelanggan, pelabur dan pihak berkepentingan. Seorang peguam yang pakar dalam ESG boleh membantu dalam membangunkan dan melaksanakan strategi ESG komprehensif yang disesuaikan dengan keperluan dan matlamat khusus syarikat, dengan itu mengukuhkan reputasinya dan memupuk kepercayaan dengan pihak berkepentingan.

 

2. Mengurangkan Risiko dan Memastikan Pematuhan:

Dengan tumpuan yang semakin meningkat pada ESG, badan kawal selia semakin menuntut ketelusan dan akauntabiliti daripada perniagaan. PKS mesti mengikuti perkembangan peraturan dan piawaian ESG untuk memastikan pematuhan dan mengelakkan isu undang-undang yang berpotensi. Seorang peguam yang berpengalaman dalam hal ESG boleh membantu PKS melayari rangkaian peraturan yang kompleks, memastikan mereka memahami kewajipan mereka dan membantu dalam pembangunan rangka kerja pengurusan risiko yang berkesan.

 

3. Mengakses Pembiayaan dan Menarik Pelabur:

ESG telah menjadi pertimbangan penting bagi pelabur, dengan semakin ramai yang mengutamakan syarikat yang sejajar dengan matlamat kemampanan mereka. Menerima prinsip ESG boleh menjadikan PKS lebih menarik kepada bakal pelabur dan pemberi pinjaman, membuka pintu kepada peluang pembiayaan dan pelaburan modal. Seorang peguam boleh membantu PKS dalam mempamerkan komitmen mereka kepada ESG melalui pendedahan yang betul, usaha wajar dan pelaporan yang telus, dengan itu meningkatkan daya tarikan mereka kepada pelabur yang sedar sosial.

 

4. Memacu Inovasi dan Kecekapan Operasi:

Melaksanakan amalan ESG boleh membawa kepada kecekapan operasi dan inovasi dalam PKS. Seorang peguam yang mahir dalam hal ESG boleh mengenal pasti peluang untuk memperkemas proses, mengurangkan pembaziran dan melaksanakan inisiatif mampan yang sejajar dengan objektif strategik syarikat. Pendekatan kolaboratif ini memupuk inovasi dan membolehkan PKS kekal di hadapan dalam pasaran yang semakin kompetitif.

 

Kesimpulan:

Kepentingan ESG untuk PKS tidak boleh dipertikaikan. Mengutamakan amalan ESG bukan sahaja menggalakkan tingkah laku beretika, tanggungjawab sosial dan kemampanan alam sekitar tetapi juga menawarkan pelbagai manfaat ketara seperti reputasi yang dipertingkatkan, pengurangan risiko, peningkatan akses kepada pembiayaan dan peningkatan kecekapan operasi. Melibatkan peguam yang mempunyai kepakaran dalam ESG boleh memberikan bimbingan dan sokongan yang tidak ternilai, membolehkan PKS menavigasi selok-belok peraturan ESG dan memanfaatkan peluang yang dikaitkan dengan amalan perniagaan yang mampan. Dengan menerima ESG, PKS boleh memperoleh kelebihan daya saing, memupuk kejayaan jangka panjang, dan menyumbang secara positif kepada masyarakat dan alam sekitar.

NIK ERMAN NIK ROSELI Commercial Lawyer

Share This