fbpx

Perisai Undang-undang: Lindungi Perniagaan Anda dengan Nasihat Pakar!

by | Jul 3, 2023 | Business, Contracts, Featured, Law

Perisai Undang-undang: Lindungi Perniagaan Anda dengan Nasihat Pakar!

 

Bila berbincang mengenai khidmat peguam, masih ramai usahawan menganggap bahawa peguam hanya perlu apabila terdapat masalah (atau nak beli rumah). Memang betul salah satu khidmat peguam adalah untuk membantu menyelesaikan masalah atau pertikaian yang berada di Mahkamah. Akan tetapi, usahawan perlu sedar bahawa mereka perlu mengambil langkah proaktif di dalam mengurusan perniagaan mereka dengan mengambil dasar mengelak pertikaian.

 

Pengelakan pertikaian merujuk kepada langkah proaktif yang diambil untuk mencegah atau meminimumkan berlakunya konflik, perselisihan faham atau pertikaian undang-undang. Ia melibatkan mengenal pasti kawasan yang berpotensi perselisihan faham atau sumber konflik dan melaksanakan strategi untuk menanganinya sebelum ia meningkat menjadi pertikaian rasmi. Matlamat mengelakkan pertikaian adalah untuk menggalakkan komunikasi yang berkesan, mengekalkan hubungan positif, dan mencari penyelesaian yang dipersetujui bersama, dengan itu menjimatkan masa, kos dan sumber yang berkaitan dengan litigasi atau proses penyelesaian pertikaian formal yang lain. Ia mungkin melibatkan komunikasi yang jelas, penyediaan kontrak yang teliti, teknik penyelesaian konflik, penilaian risiko dan nasihat undang-undang proaktif untuk mengurangkan kemungkinan konflik dan mengekalkan hubungan perniagaan yang harmoni.

 

Apa kelebihan mengelak pertikaian ini?

 

Adalah penting bagi pemilik perniagaan untuk mengambil peranan proaktif dalam mengelakkan pertikaian atas beberapa sebab:

 

1. Penjimatan kos:

Pertikaian adalah mahal untuk diselesaikan. Yuran guaman, kos mahkamah dan potensi kerosakan atau penyelesaian boleh memberi kesan ketara kepada sumber kewangan perniagaan. Bagi kes di Mahkamah Tinggi boleh mencecah RM100,000.00 hingga RM1,000,000.00 (bergantung kepada peguam yang ada gunakan). Dengan mengambil langkah proaktif untuk mengelakkan pertikaian, pemilik perniagaan boleh menjimatkan kos yang besar yang berkaitan dengan litigasi atau proses penyelesaian pertikaian formal yang lain.

 

2. Kecekapan masa:

Pertikaian boleh memakan masa dan tenaga yang ketara, mengalihkan tumpuan daripada operasi perniagaan teras. Sesuatu kes yang difailkan di Mahkamah Tinggi boleh mengambil masa sehingga 12-18 bulan jika melibatkan bicara penuh; ini belum termasuk rayuan ke Mahkamah Rayuan dan Mahkamah Persekutuan yang mungkin boleh mengambil masa tambahan 12-18 bulan lagi. Melibatkan diri dalam litigasi atau timbang tara boleh membawa kepada prosiding yang panjang yang boleh mengganggu aktiviti perniagaan. Dengan berusaha secara aktif untuk mencegah pertikaian, pemilik perniagaan boleh memperuntukkan masa dan sumber mereka dengan lebih cekap, membolehkan mereka menumpukan perhatian pada mengembangkan perniagaan mereka.

 

3. Pemeliharaan hubungan perniagaan:

Pertikaian boleh merenggangkan hubungan perniagaan dan merosakkan reputasi. Prosiding litigasi atau permusuhan boleh mewujudkan permusuhan dan permusuhan antara pihak, menjejaskan perkongsian sedia ada, hubungan pelanggan dan pengaturan pembekal. Mengambil langkah proaktif untuk mengelakkan pertikaian membantu mengekalkan hubungan positif dan kerjasama, yang boleh membawa kepada kejayaan perniagaan jangka panjang.

 

4. Pengurusan reputasi:

Menyelesaikan pertikaian dalam forum awam berpotensi membahayakan reputasi perniagaan. Publisiti negatif, ketidakpuasan hati pelanggan atau ulasan negatif boleh menjejaskan imej jenama dan kepercayaan pengguna. Dengan berusaha secara aktif untuk mengelakkan pertikaian, pemilik perniagaan boleh melindungi reputasi mereka dan mengekalkan imej positif di pasaran.

 

5. Fokus pada pertumbuhan dan produktiviti:

Pertikaian boleh mengganggu dan mengalirkan sumber yang berharga, mengalihkan perhatian daripada perancangan strategik, pembangunan perniagaan dan produktiviti. Dengan meminimumkan berlakunya pertikaian, pemilik perniagaan boleh mengekalkan fokus yang jelas pada objektif teras mereka, memupuk pertumbuhan dan memaksimumkan potensi perniagaan mereka.

 

6. Pematuhan undang-undang dan pengurangan risiko:

Secara proaktif menangani kawasan yang berpotensi menjadi pertikaian membolehkan pemilik perniagaan memastikan pematuhan undang-undang dan meminimumkan risiko. Dengan melibatkan diri dalam penilaian risiko, menyemak kontrak, dan melaksanakan dasar dan prosedur yang sesuai, pemilik perniagaan boleh mengurangkan kemungkinan timbulnya isu undang-undang dan memastikan ia beroperasi dalam sempadan undang-undang dan peraturan yang berkenaan.

 

Dengan bekerja dengan peguam, pemilik perniagaan boleh mengambil langkah proaktif di dalam strategi mengelakan pertikaian melalui cara berikut:

 

1. Merangka Kontrak:

Kontrak adalah penting untuk mana-mana perniagaan, kerana ia menggariskan terma dan syarat perjanjian dengan pelanggan, pembekal, pekerja dan pihak berkepentingan lain. Seorang peguam boleh membantu merangka kontrak yang melindungi kepentingan perniagaan, mengurangkan salah faham, memastikan kejelasan dan meminimumkan potensi pertikaian atau kelemahan.

 

2. Menyemak Kontrak:

Adalah penting untuk meminta peguam menyemak kontrak sebelum menandatanganinya. Mereka boleh mengenal pasti sebarang istilah yang tidak adil, bahasa yang samar-samar atau potensi risiko yang mungkin tidak diketahui oleh pemilik perniagaan. Ini membantu memastikan perniagaan memeterai perjanjian yang menguntungkan dan kukuh dari segi undang-undang.

 

3. Membangunkan Dasar dan Prosedur:

Seorang peguam boleh membantu dalam mewujudkan dasar dan prosedur dalaman yang mematuhi keperluan undang-undang dan piawaian industri. Dasar ini boleh meliputi bidang seperti kelakuan pekerja, privasi, perlindungan data, harta intelek dan banyak lagi. Mempunyai dasar yang betul boleh meminimumkan risiko undang-undang, menggalakkan keadilan dan meningkatkan operasi keseluruhan perniagaan.

 

4. Pematuhan kepada Undang-Undang dan Peraturan:

Undang-undang dan peraturan yang mengawal perniagaan boleh menjadi rumit dan sentiasa berubah. Seorang peguam boleh memberikan panduan tentang keperluan undang-undang yang digunakan untuk industri atau bidang kuasa tertentu di mana perniagaan itu beroperasi. Mereka boleh membantu perniagaan sentiasa dikemas kini dengan kewajipan pematuhan, mengurangkan risiko penalti, denda atau tindakan undang-undang.

 

5. Perlindungan Harta Intelek:

Jika perniagaan mempunyai produk, perkhidmatan atau penjenamaan unik, melindungi harta intelek (seperti tanda dagangan, hak cipta atau paten) adalah penting. Seorang peguam boleh menasihati tentang langkah yang perlu untuk melindungi aset ini, termasuk pendaftaran, pemantauan untuk pelanggaran, dan mengambil tindakan undang-undang yang sewajarnya jika pelanggaran berlaku.

 

6. Penilaian Risiko:

Seorang peguam boleh menjalankan semakan menyeluruh terhadap operasi perniagaan, mengenal pasti potensi risiko dan kelemahan undang-undang. Mereka boleh menilai bidang seperti liabiliti produk, amalan pekerjaan, keselamatan data dan kewajipan kontrak. Dengan menentukan risiko ini lebih awal, pemilik perniagaan boleh mengambil langkah proaktif untuk meminimumkan pendedahan dan mengukuhkan pematuhan undang-undang.

 

Ringkasnya, dengan melibatkan peguam untuk langkah pencegahan, pemilik perniagaan boleh mengurangkan kemungkinan pertikaian undang-undang, melindungi aset dan kepentingan perniagaan, memastikan pematuhan undang-undang dan peraturan serta mengekalkan asas yang kukuh untuk kejayaan jangka panjang. Langkah undang-undang pencegahan ialah pelaburan pada masa depan perniagaan, kerana ia boleh membantu mengelakkan isu undang-undang yang mahal dan kerosakan reputasi yang mungkin timbul daripada mengabaikan pertimbangan undang-undang.

Hubungi kami untuk mengetahui dengan lebih lanjut Contact Us

NIK ERMAN NIK ROSELI Commercial Lawyer

Share This