fbpx

Kuasa rundingan (“bargaining power”) merujuk kepada keupayaan pihak dalam satu kontrak untuk mempengaruhi syarat-syarat perjanjian. Ia adalah daya pengaruh yang dimiliki oleh satu pihak semasa berbincang dengan pihak yang lain. Konsep kuasa rundingan amat...